Obec Šintava

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Šintava

Projekty

Riešenie migračných výziev v obci Šintava

Skvalitnenie života seniorov_podpora TT SK

Projekt zateplenie objektu školskej jedálne pri ZŠ v Šintave

Zelené obce slovenska

fond na podporu športu

 Združenie miest a obcí , región JE Jaslovské Bohunice