#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Šintava

O obci

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta, vo vyššom územnom celku (VÚC) Trnava. Katastrálnymi hranicami susedí s mestom Sereď a obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda. Katastrálne územie má rozlohu 1279 ha.

Prvý písomný záznam o Šintave je z roku 1042. Druhá písomná správa z roku 1074. Ďalšia správa je z roku 1177. Podľa nej uhorský kráľ Belo III. závetom potvrdil časť majetkov v prospech Zemereho, komesa zo Šintavy. Z prameňov vyplýva, že šintavským hradným komesom bol už v roku 1173. K šintavskému kráľovskému pohraničnému hradu patrili aj okolité oblasti napr. Šoporňa, Pata, Vozokany, Abrahám, Križovany, Šúrovce, ale aj pozemky vo vzdialenejších lokalitách. Z donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1241 sa dozvedáme, že Šintavský hrad mal majetky aj v Bratislavskej župe. 

Šintavský hrad sa spomína aj v donačnej listine premonštranského kláštora v Turci z roku 1252, ktorou kráľ Belo IV. daroval kláštoru dve tretiny z každého mýta na Váhu, a to "od hradu Šintava až po močariská, do ktorých Váh padá". V listine je zároveň aj informácia o prekladisku dreva z pltí a nový drevený most cez Váh pri šintavskom brode.

Úradná tabuľa

07.10.2019 - 23.10.2019

Územné rozhodnutie /verejná vyhláška/

Detail Úradná tabuľa

02.10.2019 - 18.10.2019

oznámenie o uložení listovej zásielky Jakub Tvarožek

Detail Úradná tabuľa

30.09.2019 - 16.11.2019

Výzva na vykonanie deratizácie

Detail Úradná tabuľa

27.06.2019 - 31.12.2019

Harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2019

Detail Úradná tabuľa

Oznamy

02.08.2019

Zberné miesto na zelený biologicky rozložiteľný odpad otvorené!

Zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a verejnej zelene – pokosená tráva, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín môžete opäť ukladať na zberné miesto pri čističke odpadových vôd. Upozorňujeme občanov, že tento odpad treba dôsledne triediť podľa informačných tabuliek na konáre, burinu zo záhrad a trávu.

Detail Oznamy

27.06.2019

Nová služba SMS ROZHLAS

SMS ROZHLAS je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ - SMS na mobilný telefón alebo email.

Detail Oznamy

Fotogaléria

14.10.2019

Stále športujeme

Stále športujeme

foto: Róbert Sliva

Detail

07.10.2019

Poznávací zájazd seniorov 2019

Poznávací zájazd seniorov 2019

foto z akcie, fotila Bc. Slávka Dobišová

Detail

03.10.2019

Šintavské vinobranie 2019

Šintavské vinobranie 2019

foto z akcie, fotila Viera Klčová a Mgr. Eva Hradská

Detail

30.08.2019

75. výročie SNP

75. výročie SNP

foto z akcie, fotil Mgr. Marek Endel

Detail