#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Šintava

O obci

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta, vo vyššom územnom celku (VÚC) Trnava. Katastrálnymi hranicami susedí s mestom Sereď a obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda. Katastrálne územie má rozlohu 1279 ha.

Prvý písomný záznam o Šintave je z roku 1042. Druhá písomná správa z roku 1074. Ďalšia správa je z roku 1177. Podľa nej uhorský kráľ Belo III. závetom potvrdil časť majetkov v prospech Zemereho, komesa zo Šintavy. Z prameňov vyplýva, že šintavským hradným komesom bol už v roku 1173. K šintavskému kráľovskému pohraničnému hradu patrili aj okolité oblasti napr. Šoporňa, Pata, Vozokany, Abrahám, Križovany, Šúrovce, ale aj pozemky vo vzdialenejších lokalitách. Z donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1241 sa dozvedáme, že Šintavský hrad mal majetky aj v Bratislavskej župe. 

Šintavský hrad sa spomína aj v donačnej listine premonštranského kláštora v Turci z roku 1252, ktorou kráľ Belo IV. daroval kláštoru dve tretiny z každého mýta na Váhu, a to "od hradu Šintava až po močariská, do ktorých Váh padá". V listine je zároveň aj informácia o prekladisku dreva z pltí a nový drevený most cez Váh pri šintavskom brode.

Úradná tabuľa

31.10.2019 - 16.11.2019

Pozvánka na OZ 18.11.2019

Detail Úradná tabuľa

30.09.2019 - 16.11.2019

Výzva na vykonanie deratizácie

Detail Úradná tabuľa

27.06.2019 - 31.12.2019

Harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2019

Detail Úradná tabuľa

10.01.2019 - 31.12.2019

Termíny preskúšania sirén v roku 2019

Detail Úradná tabuľa

03.01.2019 - 31.12.2019

Termíny separovaného zberu plastov a papiera v roku 2019

Detail Úradná tabuľa

Oznamy

12.11.2019

Opilovanie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, najneskôr do 7. januára 2020. Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom vstúpi na dotknuté pozemky. Ak je z tohto dôvodu bezpečnosti potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať Západoslovenskú distribučnú, a.s. o vypnutie vedenia najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným okliesňovaním stromov.

Detail Oznamy

06.11.2019

Pozvánka na odhalenie pamätníka

Obec Šintava Vás pozýva na odhalenie Edukačnej kocky - pamätníka obetiam totalitného režimu dňa 18.11.2019 o 11,00 hod. v areáli Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave.

Detail Oznamy

Fotogaléria

27.10.2019

Posedenie seniorov 2019

Posedenie seniorov 2019

foto z akcie, fotila Bc.Slávka Dobišová

Detail

14.10.2019

Stále športujeme

Stále športujeme

foto: Róbert Sliva

Detail

07.10.2019

Poznávací zájazd seniorov 2019

Poznávací zájazd seniorov 2019

foto z akcie, fotila Bc. Slávka Dobišová

Detail

03.10.2019

Šintavské vinobranie 2019

Šintavské vinobranie 2019

foto z akcie, fotila Viera Klčová a Mgr. Eva Hradská

Detail