Symboly obce

Z pravého okraja červeného štítu vyrážajúci strieborný zlatohrivý kôň v zlatej zbroji a so zlatým sedlom, kantárom a uzdou. Zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-79/94.

Erb

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlajka

Vlajka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pečať

Pečať