v obci Šintava

 

V našej obci história ochotníckeho divadla má vyše 80 rokov. A možno i viac, no nie je to zaznamenané. Najprv to bol krúžok Omladina, ktorý v roku1922 založil miestny pán dekan Štefan Jankovič. Tiež bezplatne zapožičal časť farskej budovy pre činnosť „Omladiny“.

V roku 1935 bol založený krúžok „Orol“ pánom Ľudovítom Nikodémom.. Podľa tohto spolku aj farská budova dostala pomenovanie „Orlovňa“. V nej sa odvíjala všetka kultúrna činnosť našej obce.

Najplodnejšími divadelníckymi rokmi boli 40-te roky, kedy pracovali aj 3 divadelné krúžky naraz. Obľúbené boli hry Ferka Urbánka. Od roku 1963 sa divadlá prestali hrať. Nebolo kde. Orlovňa sa zbúrala a na jej mieste sa postavila materská škola. V šintavanoch sa však láska k divadlu nezbúrala.

V 70-tich sa divadlá hrali v zasadačke obecného úradu- vtedajšieho MNV. Posledné divadelné hry (Hora volá, Kamenný chodníček) sa hrali v 1997 a 1998 roku. Ochotnícka divadelná činnosť bola prerušená, pretože zasadačka bola v zlom technickom stave- prepadol sa strop.

Výstavba kultúrneho stánku v obci však bola v nedohľadne. A nebol ani predpoklad výstavby. Práve v tom čase prišiel s myšlienkou výstavby Farského centra vd. Pán Daniel Lukačovič - správca fary. Na FC by sa mohli stretávať hlavne mladí ľudia a deti, pretože okrem krčiem nič iného pre našu mlaď nebolo. V roku 2000 sa začalo s výstavbou FC, približne na tom mieste, kde stála Orlovňa. Zázraky sa ešte dejú, lebo v apríli 2003 sa hrala hra F. Urbánka Pytliakova žena. V apríli 2004 sa hrala hra Ženský zákon. 7. mája sa hrala Šintavská svadba. Tá sa už hrala pred 35 rokmi v apríli 1971. Scenár sa bohužiaľ nezachoval, ale šintavskí pamätníci prispeli svojimi spomienkami na predchádzajúce roky a zásluhou Petra Miklošika a Ľudmily Hercegovej, ktorá pred 35. rokmi v Šintavskej svadbe hrala nevestu, sa podarilo zostaviť scenár predstavenia. Hralo sa našou šintavčinou, teda šintavským nárečím a v šintavskom kroji, ktorí sa už nenosí , až na pár vyše 90 r. babičiek.

Na tomto mieste sa patrí spomenúť aj pána Františka Kloknera, ktorý od svojej mladosti hrával divadlá. Jeho zásluhou sa divadelná tradícia udržala v Šintave.

585. Vyročie povýšenia Šintavy

na slobodné kráľovské mesto

 

31.8.2008 nedeľa o 15.00 h. na námestí obce Šintava

Udelenie mestských výsad SEMPTE roku 1423 – ( jednoaktovka)

Autor a scenár: Jana Javorová, réžia : Ľudmila Hercegová

Slávnostné udelenie mestských  práv slobodnému kráľovskému mestu Sempte zahrali naši ľudoví činoherci z plným nasadením a s láskou k hereckému stvárneniu tejto historickej udalosti.

Príchod kráľa bol slávnostný na kočiari, ktorý  pevne viedol vozotaj pán Martin Šulák, pred ním kráčal vlajkonosič Matúš Šulák v bielomodrej livreji, s dvoma krásnymi vlajkami, na kočiari sa viezol pán kráľ Žigmund Luxemburský,  Ing. Peter Miklošík a pani kráľovná Babora Celská, Zuzana Mandáková. Za kočiarom kráčal rytier dračieho rádu Ctibor zo Ctiboríc, pán Beckova a hradu Šintava,  pán Ján Šulák a jeho manželka Dobromila, pani Gabriela Molnárová, vedľa kočiara kráčalo v krásnej červenej livreji páža Martin Javor, s pokladnicou plnou zlatých dukátov. Za mešťanostov obce Šintava, kráčali za kočom, richtár mesta Sempte, pán Václav Jurčaga, súčasný starosta obce Šintava, pán notár a sudca mesta Sempte, JUDr. Jozef Pavlovič, pán farár mesta Sempte, Ing. Peter Šulák, so svojimi miništrantami Lukášom Javorom a Matúšom Dunajovcom, pán mešťanosta, Roman Korec s pani mešťanostkou manželkou, pani Antóniou Polákovou, deti s kyticou pre pani kráľovnú Simonka Pavlovičová a Martin Polák. Pri slávnostnom príchode pána kráľa Žigmunda Luxemburského zahrali slávnostne fanfáry, sťaby heroldi na kráľovskom dvore Ing. Igor Javor, Jozef Mizerík, Karol Markusek, Slavomír Mizerík. Sprievodné konferencierské slovo mala pani Mgr. Eva Hradská.  Históriu obdobia Šintavy od 14. do 18. storočia  priblížila pani Ľudmila Hercegová, v jednej osobe manažérka i režisérka tohto hereckého podujatia, ktoré malo podľa reakcie divákov veľký úspech a názorne všetkým priblížilo históriu obce i históriu kráčajúcich môžeme povedať európskych dejín, naším Slovenským územím. Herecký výkon bol umocnený aj dobovými kostýmami, ktoré boli zapožičané z filmových štúdií Koliba v Bratislave a originál kočiarom, ktorý bol zapožičaný zo SPOU v Šali a párom statných koní, ktoré viedol ich majiteľ a vozotaj pán Martin Šulák. Zo zdravotných dôvodov chýbal medzi účinkujúcimi pán František Klokner.

Sponzorom tohto podujatia boli: Ing. Ľubomír Sedlaček, p. Ivan Tóth, Ing. Ján Kavoň, Ing. Peter Šulák, p. Roman Korec a obec Šintava.

fotografie k článku si môžete pozrieť tu