Projekty podané miestnymi organizáciami a OZ

Veslársky klub Šintava - Projekt - Energeticky sebestačné športovisko

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2022
Trnavský samosprávny kraj -
projekt schválený

Veslársky klub Šintava - Projekty vyhlásené COOP Jednotou

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2022
COOP Jednota podané boli tri projekty -
všetky neschválené

Veslársky klub Šintava - Žiadosť o rozšírenie móla

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2022
Trnavský samosprávny kraj -
žiadosť schválená

Veslársky klub Šintava - Žiadosť o rozšírenie móla

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2022
Slovenský olympijský a športový výbor -
žiadosť neschválená

Veslársky klub Šintava - Projekt na rekonštrukciu posledného veslárskeho bazéna

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2021
Trnavský samosprávny kraj -
projekt neschválený

Veslársky klub Šintava - Projekt Podpora veslovania - účasť na virtuálnych podujatiach počas pandémie

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2021
Trnavský samosprávny kraj -
projekt schválený

Veslársky klub Šintava - Projekt na nové mólo

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2021
projekt COOP Jednota -
podané dva projekty,
projekt schválený

Veslársky klub Šintava - Žiadosť o výcvikové lode

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2021
Slovenský plynárenský priemysel -
žiadosť neschválená

Veslársky klub Šintava - Žiadosť o dotáciu na preteky

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2020
Trnavský samosprávny kraj -
žiadosť schválená a neskôr zrušená kvôli COVID19

Veslársky klub Šintava - Žiadosť o dotáciu na veslárske lode

Dátum: 9. 9. 2022

r. 2020
Ministerstvo financií SR -
žiadosť neschválená