Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023: 55,16%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 29.2.2024 do 28.2.2025) je 15,00 €.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov r. 2023

 

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2022

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: 51,90%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2023 do 29.2.2024) je 15,00 €.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov r. 2022.pdf (528.15 kB)

 

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2021

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: 47,53%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) je 18,000 €.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (1.6 MB)

 

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2020

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: 32,41%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) je 22,00 €.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov r. 2020.PDF (144.05 kB)

 

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2019

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019: 72,25%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 29.2.2020 do 28.2.2021) je 8,000 €.

Výpočet úrovne vytriedenia kom. odpadov za r. 2019.pdf (2.56 MB)