Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9

sintava-9-zavcasti.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,68 MB
Stiahnuté: 2,052×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8

sintava-8-ppf.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 1,136×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7

sintava-7-muses.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,48 MB
Stiahnuté: 995×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6

sintava-6-elplyn.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 911×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5

sintava-5-kanal.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 1,046×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4

sintava-4-vodovod.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,94 MB
Stiahnuté: 867×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3

sintava-3-doprava.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,11 MB
Stiahnuté: 859×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2

sintava-2-komplex.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,54 MB
Stiahnuté: 1,011×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1

sintava-1-sv.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,73 MB
Stiahnuté: 1,223×

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014

upn_sintava-cistopis-zad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,04 kB
Stiahnuté: 1,145×

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť

upn_sintava_zavazna-cistopis_1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,68 kB
Stiahnuté: 1,164×

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť

navrh-upn_sintava_zavazna_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,35 kB
Stiahnuté: 1,622×

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

vykres9.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,82 MB
Stiahnuté: 1,004×

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde

vykres8.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,45 MB
Stiahnuté: 967×

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce

vykres7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,19 MB
Stiahnuté: 1,078×

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou

vykres6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,56 MB
Stiahnuté: 872×

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie

vykres5.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,54 MB
Stiahnuté: 986×

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia

vykres4.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,67 MB
Stiahnuté: 1,002×

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce

vykres3.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,98 MB
Stiahnuté: 934×

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

vykres2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,57 MB
Stiahnuté: 958×
Zobrazené 1-20 z 69