Zástupca starostu

Určenie odmeny zástupcovi starostu

Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce Šintava  v zmysle  § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje zástupcovi starostu  mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 25.9.2023.

 

Poverenie pre zástupcu Radka Drábiková.pdf (648.65 kB)

 

Osoby

Radka Drábiková

zástupkyňa starostky obce