Obecné zastupiteľstvo

V zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je každé zasadnutie Obecného zastupiteľstva verejné.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnili dňa 29. októbra  2022

Za starostku obce bola zvolená - Bc. Stanislava Režnáková s počtom hlasov 569.
Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Samuel Endres, 256 hlasov, Lenka Hanáková, Ing., 374 hlasov, Miroslava Jurašiková, Mgr. 313 hlasov,  Slavomír Klokner, JUDr., 352 hlasov, Michal Lipovský, Ing.,  221, hlasov, Ján Šimulčík, Ing., PhDr., PhD., 220 hlasov, Jozef Valach, Ing., 265 hlasov, Igor Vohlárik, 314 hlasov. Ing. Michalovi Lipovskému zanikol mandát vzdaním sa mandátu poslanca a na uvedené miesto nie je náhradník.

Výsledky doplňujúcich volieb dňa 25.3.2023, za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení: Radka Drábiková, 151 hlasov, Bc. Erik Herceg, 139 hlasov.

Regióny pre poslancov podľa ulíc (408.53 kB)