#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Šintava

V zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je každé zasadnutie Obecného zastupiteľstva verejné.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018

Počet zapísaných voličov 1491, počet zúčastnených voličov 970, tj 65,05%. Za starostu obce bola zvolená - Bc. Stanislava Režnáková s počtom hlasov 434.
Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Mgr. Zuzana Endelová, 514 hlasov, Bc. Zita Csemezová, 495 hlasov, Ing. Ján Kavoň, 404 hlasov, Mgr. Miroslava Jurašiková, 396 hlasov, Bc. Stanislava Režnáková,  393, hlasov, Ing. PhDr. Ján Šimulčík, 391 hlasov, Roman Matušica, 371 hlasov, Ivan Miklošík, 349 hlasov, Ing. Lenka Hanáková, 335 hlasov. Bc. Stanislava Režnáková sa vzdala mandátu poslanca a nahradila ju Eva Tvarožková, 333 hlasov. Mgr. Zuzana Endelová sa vzdala mandátu poslanca a nahradil ju Ing. Michal Ištok, 331 hlasov. Zita Csemezová sa vzdala mandátu poslanca a nahradil ju Ing. Igor Javor. Ing. Michal Ištok sa vzdal mandátu poslanca a nahradil ho p. Filip Tóth.

Regióny pre poslancov podľa ulíc (892.63 kB)