Zariadenie opatrovateľskej služby

Šintava

riaditeľka zariadenia: Mgr. Ľubica Trojáková, tel. kontakt +421 940/513626

oddelenie, tel. kontakt +421 917/770234

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Šintave je umiestnené v centre obce Šintava. Z hľadiska umiestnenia má veľmi dobrú polohu nakoľko v blízkosti je námestie, obecný úrad, pošta, obchodný dom Jednota a ďalšia občianska vybavenosť.
Budova zariadenia patrí obci Šintava. Samotné zariadenie bolo vybudované v roku 1985 svojpomocne občanmi našej obce a v r. 2005 bola dobudovaná prístavba spojovacou chodbou a vznikom dvoch ďalších miestností pre klientov a ambulanciu lekárky s hygienickým zariadením. Celková kapacita bola 22 lôžok. V roku 2019 bol vypracovaný návrh na zvýšenie kapacity o 3 miesta, nakoľko však v dvoch pôvodných izbách neboli splnené parametre a klientov sme museli prerozdeliť, vzniklo len navýšenie kapacity o 1 miesto.

Zriaďovateľom ZOS je obec Šintava. Zariadenie je plne využívané na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Aktuálna kapacita zariadenia je 23  klientov. 

Zariadenie opatrovateľskej služby je jednoposchodová budova. Na prízemí sa nachádza vstupná chodba, kancelária riaditeľa, hospodárky, sociálnej pracovníčky, šatňa pre personál, jedáleň, kuchyňa, skladové a zásobovacie priestory, spoločenské miestnosti. V zadnej časti prízemia je situované oddelenie, kde sú ubytovaní klienti zariadenia. Aktuálne sa v zariadení nachádza 11 dvojposteľových izieb a 1 jednoposteľová izba. Každá z izieb má vlastné sociálne zariadenie – WC, sprchu, umývadlo.
Prvé poschodie sa využíva na skladovanie zdravotníckych  a kompenzačných pomôcok, hygieny a hygienických pomôcok.

 Nakoľko budova je vybavená aj  pivničnými priestormi, tieto slúžia a využívajú sa ako práčovňa a žehliareň. Celé prízemie zariadenia je bezbariérové.

Pred obytnou budovou sa nachádza otvorená terasa s lavičkami, ktoré slúžia pre oddych, kde si počas slnečných dní klienti radi posedia a zaspievajú a týmto si zároveň aj upevňujú sociálny kontakt s okolím.

Naše zariadenie slúži hlavne obyvateľom obce Šintava a blízkeho okolia. Zariadenie má 11 zamestnancov.
Poskytované služby sociálnej starostlivosti kladú mimoriadne vysoké nároky na zodpovednosť pracovníkov zariadenia. Vedenie zariadenia sa neustále snaží o zlepšenie materiálno- technického vybavenia a podmienok zariadenia, skvalitňovanie práce a individuálny prístup ku klientom, estetizáciu obytných a spoločenských priestorov. Dôraz sa kladie na odbornú zdravotnú starostlivosť, sociálne cítenie, empatiu, dodržiavanie etických princípov a ľudský prístup.

Zariadenie opatrovateľskej služby v Šintave je zariadenie rodinného typu, všetci sa máme radi, prejavujeme si vzájomnú úctu a rešpekt. Nikdy nám nechýba úsmev na tvári, nešetríme láskou a pohladením.

Snažíme sa o to, aby naši klienti prežili jeseň života v dôstojných podmienkach kde ich sprevádza pokoj, láska, oddanosť a trpezlivosť. Aj staroba vie mať svoje čaro, stačí ho iba hľadať.

 

Radka Drábiková

predseda komisie práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny

 

DOKUMENTY A NARIADENIA
FOTOGALÉRIA