Zariadenie opatrovateľskej služby

Mgr. Ľubica Trojáková

riaditeľka zariadenia

Telefón: 0940/513626
E-mail: riaditelkazos@sintava.sk

Adresa

Šintava 102
92551, Šintava
Korešpondenčná

Osoby

Daniela Bučková

opatrovateľka

Mária Danihelová

opatrovateľka

Mgr. Ľubica Trojáková

riaditeľka zariadenia

Peter Roland Vallo

opatrovateľ

Renáta Špačeková

opatrovateľka

Halina Koledová

opatrovateľka

Ivana Sojková

opatrovateľka

Margita Straňáková

opatrovateľka

Marta Tóthová

kuchárka

Silvia Vácziová

opatrovateľka

Zdenka Trubačová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Irena Suhajová

opatrovateľka