Šintavský spravodaj

Vydáva: Obec Šintava, Šintava č. 244, 925 51 Šintava
IČO: 00306193, www.sintava.sk
 

Vychádza: dvakrát ročne (apríl, november)

Redakčná rada:


Predsedníčka: Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce  

Informácie z obecného úradu: Bc. Slávka Dobišová

Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:

Regionálne vydavateľstvo - ALENA JAŠŠOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56,  IČO 50410512

Príspevky posielajte na email: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov  v príspevkoch nemusia odrážať názor vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08,  ISSN 1338-8991. Počet výtlačkov 700 ks. Nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia.

Šintavský spravodaj - november 2023

Šintavský spravodaj - november 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB

Šintavský spravodaj V-2023

Šintavský spravodaj V-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 908,22 kB

Šintavský spravodaj november 2022

Sintava november 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

zpravodaj

zpravodaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,95 MB

Šintavský spravodaj máj 2022

Šintavský spravodaj máj 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,18 kB

šintavský spravodaj január 2018

šintavský spravodaj január 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,31 MB

Šintavský spravoda - november 2021

Šintavský spravoda - november 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,11 kB

spravodajsept

spravodajsept.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,7 MB

spravodaj-nov2019-na_web

spravodaj-nov2019-na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,96 MB

spravodaj-12-2013

spravodaj-12-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,41 MB

spravodaj-12-2008

spravodaj-12-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,48 MB

spravodaj-11-2007

spravodaj-11-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB

spravodaj-10-2010

spravodaj-10-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,34 MB

spravodaj-9-2014

spravodaj-9-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,51 MB

spravodaj-09-2013

spravodaj-09-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,15 MB

spravodaj-09-2012

spravodaj-09-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,57 MB

spravodaj-09-2011

spravodaj-09-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,62 MB

spravodaj-09-2009

spravodaj-09-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,55 MB

spravodaj-07-2008

spravodaj-07-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

spravodaj-5-2015

spravodaj-5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,95 MB
Zobrazené 1-20 z 44