Šintavský spravodaj

Vydáva: Obec Šintava, Šintava č. 244, 925 51 Šintava
IČO: 00306193, www.sintava.sk
 

Vychádza: dvakrát ročne (apríl, november)

Redakčná rada:


Predsedníčka: Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce  

Informácie z obecného úradu: Bc. Slávka Dobišová

Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:

Regionálne vydavateľstvo - ALENA JAŠŠOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56,  IČO 50410512

Príspevky posielajte na email: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov  v príspevkoch nemusia odrážať názor vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08,  ISSN 1338-8991. Počet výtlačkov 700 ks. Nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia.

Šintavský spravodaj - máj 2024

Šintavský spravodaj - máj 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,57 kB

Šintavský spravodaj - máj 2023

Šintavský spravodaj V-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 908,22 kB

Šintavský spravodaj - november 2023

Šintavský spravodaj - november 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB

Šintavský spravodaj - máj 2022

Šintavský spravodaj máj 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,18 kB

Šintavský spravodaj - november 2022

Sintava november 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

Šintavský spravodaj - apríl 2021

202104_sintava_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,56 kB

Šintavský spravoda - november 2021

Šintavský spravoda - november 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,11 kB

Šintavský spravodaj - apríl 2020

202004_sintava_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 724,65 kB

Šintavský spravodaj - november 2020

202011_sintava_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 972,77 kB

Šintavský spravodaj - januar 2019

januar2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,55 MB

Šintavský spravodaj - maj 2019

maj2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,9 MB

Šintavský spravodaj - september 2019

spravodajsept.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,7 MB

spravodaj-nov2019

spravodaj-nov2019-na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,96 MB

šintavský spravodaj - január 2018

šintavský spravodaj január 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,31 MB

spravodaj - máj 2018

spravodaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,18 MB

Šintavský spravodaj - september 2018

zpravodaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,95 MB

Šintavský spravodaj - november 2018

112018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,78 MB

spravodaj-2.2017

spravodaj-2.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,8 MB

Šintavsky spravodaj - september 2017

sintavsky_spravodaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB

Spravodaj - január 2017

Spravodaj 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,83 MB
Zobrazené 1-20 z 45