Demografické údaje

Informácie o obci a demografické údaje

 

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta, vo vyššom územnom celku (VÚC) Trnava. Katastrálnymi hranicami susedí s mestom Sereď a obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda. Katastrálne územie má rozlohu 1279 ha.

Demografické údaje obce k 31.12.2023

Počet obyvateľov v obci je celkom 1719 narodilo sa  12 detí, zomrelo 27 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 27 občanov a odhlásilo 21 občanov. Trvalý pobyt v rámci obce zmenilo 10 občanov. V roku 2023 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 14 sobášov.

Demografické údaje obce k 31.12.2022

Počet obyvateľov v obci je celkom 1728 narodilo sa  12 detí, zomrelo 23 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 26 občanov a odhlásilo 26 občanov. Trvalý pobyt v rámci obce zmenilo 12 občanov. V roku 2022 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 15 sobášov.

Demografické údaje obce k 31.12.2021

Počet obyvateľov v obci je celkom 1739, z toho je 1485 občanov nad 15 rokov, detí do 15 rokov 254. Priemerný vek je 41,86 roka. Narodilo sa  15 detí, zomrelo 23 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 38 občanov a odhlásilo 34 občanov. V roku 2021 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 6 sobášov.

Demografické údaje obce k 31.12.2020

Počet obyvateľov v obci je celkom 1758, z toho je 1500 občanov nad 15 rokov, detí do 15 rokov 258. Priemerný vek je 41,60 roka. Narodilo sa  9 detí, zomrelo 13 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 33 občanov a odhlásilo 36 občanov. V roku 2020 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 16 sobášov, z toho 11 sobášov občanov zo Šintavy.

Demografické údaje obce k 31.12.2019

Počet obyvateľov v obci je celkom 1765, z toho je 1508 občanov nad 15 rokov, detí do 15 rokov 257. Priemerný vek je 41,12 roka. Narodilo sa 15 detí, zomrelo 22 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 45 občanov a odhlásilo 29 občanov. V roku 2019 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 11 sobášov, z toho 3 sobáše boli občanov zo Šintavy.

Demografické údaje obce k 31.12.2018

Počet obyvateľov v obci je celkom 1758, z toho je 1503 občanov nad 15 rokov, detí do 15 rokov 255. Priemerný vek je 40,92 roka. Narodilo sa 16 detí, zomrelo 15 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 41 občanov a odhlásilo 36 občanov. V roku 2018 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých  11 sobášov, z toho 6 sobášov občanov zo Šintavy.

Demografické údaje obce k 31.12.2017

Počet obyvateľov v obci je celkom 1762, z toho je 1517 občanov nad 15 rokov, deti do 15 rokov 245.  Priemerný vek je 40,81 roka. Narodilo sa 12 detí a zomrelo 16 občanov. Prihlásilo sa  na trvalý pobyt 43 občanov a odhlásilo sa 29 občanov. V roku 2017 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 12 sobášov, z toho 5 sobášov občanov zo Šintavy. 

 

Demografické údaje obce k 31.12.2016

Počet obyvateľov v obci je celkom 1753, z toho je mládež od 15 do 18 rokov 57, a dospelí 1458, detí do 15 rokov je 238. Priemerný vek je 40,48 roka. Narodilo sa 15 a zomrelo 19 občanov, prihlásilo sa na trvalý pobyt 37 občanov a odhlásilo sa ich 29. Počet sobášov 10, z toho 4 občania zo Šintavy.

 

Demografické údaje obce k 31.12.2015

Počet obyvateľov v obci je celkom 1753, z toho je 1518 občanov nad 15 rokov, detí je 235. Priemerný vek je 40,25 roka. Narodilo sa 10 a zomrelo 17 občanov, prihlásilo sa na trvalý pobyt 32 občanov a odhlásilo sa ich 55. Počet sobášov 19.

Demografické údaje obce k 31.12.2014

Počet obyvateľov v obci je celkom 1782, z toho je 1539 občanov nad 15 rokov, detí je 243. Priemerný vek je 39,67 roka. Narodilo sa 19 občanov a zomrelo 15 občanov, prihlásilo sa na trvalý pobyt 37 občanov a odhlásilo sa ich 42. Počet sobášov 11.

Demografické údaje obce k 31.12.2013

Počet obyvateľov v obci je celkom 1774, z toho je 1530 občanov nad 15 rokov, detí je 244. Priemerný vek je 39,67 roka.

 

Demografické údaje obce k 31.12.2012

Počet obyvateľov v obci je celkom 1797, z toho je 1545 občanov nad 15 rokov (805 žien, 740 mužov) , detí je 252 (122 dievčat, 130 chlapcov). Priemerný vek je 39,17 roka.

 

Demografické údaje obce k 31.12.2011

Počet obyvateľov v obci je celkom 1799, z toho je 1533 občanov nad 15 rokov (796 žien, 737 mužov) , detí je 266 (129 dievčat, 137 chlapcov). Priemerný vek je 38,9 roka.

 

Členitosť terénu

Terén obce ako aj chotár je pomerne členitý. Dve najvyššie položené miesta v zastavanej časti obce sa nachádzajú, jedno v blízkosti kostola a to 139,3 m.n.m. a druhé 146,0 m.n.m. na ceste do Vinohradov nad Váhom. Najvyššiu nadmorskú výšku 185,0 m dosahuje chotár na chrbte pahorkatiny nad vinohradmi smerom k lesu Dubník a najnižšie 122,0 m.n.m. má v lese pri obci Šoporňa. Výškové rozdiely na krátkych úsekoch trás sú malé. Jediný významný a neopakovateľný výškový skok (10 a viac metrov) je vytvorený bočnou eróziou Váhu, s následným zosúvaním sa svahu pahorkatiny priamo do koryta Váhu. Zosuvné územie na ľavom brehu Váhu je unikátnym geografickým javom. Má dĺžku asi 20 km. Je to úsek od Hlohovca po Šintavu a je jediným takmer prirodzene zachovaným úsekom rieky na jej strednom a dolnom toku bez zásahu človeka.

Okolie Šintavy na nive Váhu a na Nitrianskej pahorkatine je jednou z najúrodnejších oblastí Slovenska. Sú tu priaznivé podmienky na pestovanie obilia, kukurice, cukrovej repy a ovocia. Oblasť od Šintavy po Hlohovec je jedna z vinohradníckych oblastí Slovenska. Šintavské vinohradníctvo má svoje viacstoročné tradície. Kvalitné víno sa dodávalo aj na dvor kráľa Žigmunda Luxemburského.