Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 11. 2023

4/2023

Tovar podľa katalógu - na kosačky

400,00 EUR

A.M.A, SLOVAKIA, s.r.o, Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska

Obec Šintava

9. 11. 2023

7/2023

Vybudovanie kompenzačného zariadenia

1 500,00 EUR

CITRON s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava

Obec Šintava

9. 11. 2023

8/2023

Výroba náučnej tabule

880,00 EUR

Tabule, s.r.o

Obec Šintava

9. 11. 2023

9/2023

Dodanie čerpadla

641,69 EUR

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

9. 11. 2023

11/2023

dodanie dielov k čerpadlu

294,95 EUR

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

9. 11. 2023

13/2023

Servis vozidla IVECO

100,00 EUR

Zoltán Szabó

Obec Šintava

22. 11. 2023

20/2023

Objednávame notebook Lenovo ThinkPad E590 / Repas triedy: Veľmi dobrý.

470,00 EUR štyristosedemdesiat

Litech PC, s.r.o

Obec Šintava

4. 12. 2023

21/2023

HP ProDesk 600 G4 - 2 kusy Monitor - CHiQ 22P610FS/ 22" FHD (1920x1080) 2 kusy Kábel PremiumCord D

1 419,30 EUR

Litech PC, s.r.o

Obec Šintava

15. 1. 2024

3/2024

Zosilnenie základov na čelnej strane budovy + 2 m na každú pozdĺžnu stranu školskej jedálne pri zákl

5 793,37 EUR

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

15. 1. 2024

4/2024

Práce v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.12.2023. Ponuka v Projekte - Zateplenie družiny.

6 837,08 EUR

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

3. 12. 2016

10/2016

oprava Domu smútku

0,00 EUR

Stehel Construction,s.r.o

Obec Šintava

12. 2. 2017

1/2017

Vzorky odpadovej vody ČOV na rok 2017 - štvrťročným odberom

0,00 EUR

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

22. 3. 2017

2/2017

Oprava miestnej komunikácie pri Priemstave

0,00 EUR

TIMS,s.r.o Nitra

Obec Šintava

11. 5. 2017

3/2017

Ocenenie vozidla AVIA P.O

0,00 EUR

Ing. Rastislav Jurina

Obec Šintava

7. 6. 2017

04/2017

príprava projektu na ihriská

100,00 EUR jednosto

ing.arch.Ľubor Nešťák

Obec Šintava

14. 7. 2017

5/2017

predajný stánok

290,00 EUR dvestodeväťdesiat

HOKAS, s.r.o

Obec Šintava

14. 7. 2017

6/2017

oprava prietokomeru

463,20 EUR štyristošesťdesiattri € 20 centov

Badger Meter Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

17. 7. 2017

7/2017

doplnenie kamer. systému na ČOV

1 400,00 EUR Jedentisíc štyristo

ROVEZ,s.r.o Trnava

Obec Šintava

17. 7. 2017

8/2017

oprava V.O.

1 000,00 EUR Jedentisíc

ELEKT, s.r.o

Obec Šintava

24. 7. 2017

9/2017

Poskytovanie služieb "Digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru"

100,00 EUR jednosto

A.V.I.S,s.r.o, Drobného 27, 84101 Bratislava

Obec Šintava

26. 7. 2017

10/2017

tlač stolového kalendára na r. 2018

1 267,20 EUR jedentisíc dvesto šesťdesiatsedem € 20 centov

FORK,s.r.

Obec Šintava

15. 8. 2017

11/2017

ľahký zásahový komplet pre členov dobrovoľného hasičského zboru

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

Pyrokomplet,s.r.o

Obec Šintava

7. 9. 2017

12/2017

pravidelná kontrolu dúchadiel na ČOV

1 000,00 EUR tisíc eur

Kubíček,VHS,s.r.o

Obec Šintava

2. 10. 2017

13/2017

oprava strechy a prístrešku na Dome smútku

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo eur

Sik-Milan Koriťák

Obec Šintava

16. 11. 2017

14/2017

Vytýčenie optického diaľkového kábla-ul. Nitrianska

100,00 EUR Jednosto eur

Telecom

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 129