Nezisková organizácie občanov

zdravotne postihnutých našej obce

 

Nezisková organizácie občanov zdravotne postihnutých našej obceNaša organizácia bola založená 25.8.2004. Táto organizácia sa riadi svojimi stanovami ktoré boli schválené ministerstvom vnútra slovenskej republiky. Klub zdravotne postihnutých má 86 členov ktorých riadi 10 členný výbor ktorý bol riadne zvolený členskou schôdzou. Klub zdravotne postihnutých Šintava KZPŠ sa zaoberá hlavne poradenskou činnosťou, poriada rekondičné pobyty pre svojich členov. KZPŠ si naši členovia za výdatnej pomoci OcÚ Šintava svojpomocne upravili v priestoroch bývalej školskej družiny.

 

 

Nezisková organizácie občanov zdravotne postihnutých našej obceV tomto našom klube sú k dispozícii pre všetkých občanov našej obce masážne prístroje ktorá môžu bezplatne využívať každý štvrtok v popoludňajších hodinách od 15,oo hod. do 17.oo hod a v prípade potreby sa dá i telefonický objednať na tel. čísle : 0910 962 009 alebo 031/7896683 pani Baková Helena ,0903 110 236 pán Orel Jozef na každý deň.
V klube sú ďalej k dispozícii P.C. prístroje ktoré môžu využívať naši členovia a občania našej obce tiež bezplatne. KZPŠ tiež poriada zájazdy na kultúrne podujatia a zájazdy.
Klub zdravotne postihnutých Šintava funguje na základe príspevkov organizácii a fyzických osôb ktoré sú ochotné prispieť 2% z dní. 

 

Nezisková organizácie občanov zdravotne postihnutých našej obceZároveň sa chceme všetkým sponzorom poďakovať a zvlášť pánu Ľubomírovi Tkáčovi ktorý už viac rokov je naším hlavným sponzorom a čestným členom našej organizácie.
Touto cestou chceme požiadať aj ďalšie organizácie a fyzické osoby aby podporili humánnu činnosť našej organizácie.


 

 

KZPŠ Šintava