v obci Šintava

 

V našej obci história ochotníckeho divadla má vyše 80 rokov. A možno i viac, no nie je to zaznamenané. Najprv to bol krúžok Omladina, ktorý v roku1922 založil miestny pán dekan Štefan Jankovič. Tiež bezplatne zapožičal časť farskej budovy pre činnosť „Omladiny“.

V roku 1935 bol založený krúžok „Orol“ pánom Ľudovítom Nikodémom.. Podľa tohto spolku aj farská budova dostala pomenovanie „Orlovňa“. V nej sa odvíjala všetka kultúrna činnosť našej obce.

Najplodnejšími divadelníckymi rokmi boli 40-te roky, kedy pracovali aj 3 divadelné krúžky naraz. Obľúbené boli hry Ferka Urbánka. Od roku 1963 sa divadlá prestali hrať. Nebolo kde. Orlovňa sa zbúrala a na jej mieste sa postavila materská škola. V šintavanoch sa však láska k divadlu nezbúrala.

V 70-tich sa divadlá hrali v zasadačke obecného úradu- vtedajšieho MNV. Posledné divadelné hry (Hora volá, Kamenný chodníček) sa hrali v 1997 a 1998 roku. Ochotnícka divadelná činnosť bola prerušená, pretože zasadačka bola v zlom technickom stave- prepadol sa strop.

Výstavba kultúrneho stánku v obci však bola v nedohľadne. A nebol ani predpoklad výstavby. Práve v tom čase prišiel s myšlienkou výstavby Farského centra vd. Pán Daniel Lukačovič - správca fary. Na FC by sa mohli stretávať hlavne mladí ľudia a deti, pretože okrem krčiem nič iného pre našu mlaď nebolo. V roku 2000 sa začalo s výstavbou FC, približne na tom mieste, kde stála Orlovňa. Zázraky sa ešte dejú, lebo v apríli 2003 sa hrala hra F. Urbánka Pytliakova žena. V apríli 2004 sa hrala hra Ženský zákon. 7. mája sa hrala Šintavská svadba. Tá sa už hrala pred 35 rokmi v apríli 1971. Scenár sa bohužiaľ nezachoval, ale šintavskí pamätníci prispeli svojimi spomienkami na predchádzajúce roky a zásluhou Petra Miklošika a Ľudmily Hercegovej, ktorá pred 35. rokmi v Šintavskej svadbe hrala nevestu, sa podarilo zostaviť scenár predstavenia. Hralo sa našou šintavčinou, teda šintavským nárečím a v šintavskom kroji, ktorí sa už nenosí , až na pár vyše 90 r. babičiek.

Na tomto mieste sa patrí spomenúť aj pána Františka Kloknera, ktorý od svojej mladosti hrával divadlá. Jeho zásluhou sa divadelná tradícia udržala v Šintave.

Divadelná hra "Pieseň života"

Krátky príbeh ochotníckeho divadla v Šintave a premiéra novej hry "Pieseň života"

     Starší pamätníci rozprávajú, že ochotnícke divadlo v Šintave hralo svoje divadelné hry už za prvej československej republiky v období Slovenského štátu a samozrejme aj po druhej svetovej vojne.

     Ochotníckemu divadlo v minulosti priala skutočnosť, že na dedine bolo kultúry málo. Rádio mali iba niektorí, kino a televízia začali vysielať až neskôr. Mládež sa  v každom období potrebuje schádzať a zabávať. Preto, ak sa našiel šikovný organizátor a dal ľudí dokopy, ochotnícke divadlo sa mohlo hrať.  Takýmito ľuďmi v Šintave boli páni: dekan Štefan Jankovič, Ľudovít Nikodém, učiteľ Jeleň, neskôr učiteľ Imrich Bóhm, učitelia Silvester a Šarlota Saboví. Koncom 90-tich rokov a 20-teho storočia prevzal režisérsku štafetu pán František Klokner a po ňom pán Peter Miklošík.

     V minulosti vraj nebol problém s hercami, skôr boli hnevy za to, že sa všetkým neušla rola v divadelnej hre. Cez zimu nacvičili aj dve hry. Nástupom rozhlasu, filmu, televízie a internetu sme dostali široké ponuky kultúrneho využitia, ale zároveň sme prešli na tzv. „papučovú kultúru“ a ľudia stratili záujem o ochotnícke divadlo. No napriek tomu sa časom vždy našlo pár ľudí ochotných sa vzdať domáceho pohodlia pri televízoroch, počítačoch a internete a vyskúšať si svoje herecké nadanie. Je to vzácne hlavne vtedy, keď sa na to podujmú mladí ľudia spolu so staršími ochotníkmi. To sa mi po desiatich rokoch čakania a verbovania v roku 2016 podarilo. Zrodila sa partia pracovitých a nadaných ľudí rôznych vekových generácií, cítiac sa ako jedna priateľská partia, s ktorom sme nacvičili divadelnú hru z ľudového prostredia na stále aktuálnu tému, ako je honba za majetkom a to i za cenu porušenia zákona a morálky, ale zároveň aj o odpustení a dobrom spolužití. Autorom hry je Vojtech Šebelka a má názov „Pieseň života“.

     Režisérom je pán Peter Miklošík a účinkujúcimi sú: Filip Tóth, Bohuš Čuperka, Martin Javor, Roman Matušica, Roman Korec, Gabriela Molnárová, Andrea Súttóvá, Antónia Poláková, Zuzana Mandáková, Lukáš Kavoň, Natália Kovárová, Miroslav Švorc, Eva Hradská. 

Premiéra hry bola dňa 20.5.2017 vo Farskom centre v Šintave.

     Okrem účinkujúcich by som chcel poďakovať našim sponzorom: LMONT, Šintava, Obecnému úradu v Šintave, pánovi farárovi Fordinálovi, pánovi Petrovi Holbíkovi, pani Helene Miklošíkovej a pánovi Františkovi Galgócimu, ktorí nám pomohli pri tvorbe scény a ostatným priaznivcom, ktorí nám zapožičali kroje a iné potreby.

Peter Miklošík 

fotogaléria