Ing. Viliam Moravec

nar. 27.4.1928 v Šintave, v 6-člennej rodine maloroľníka. Po absolvovaní 5-triednej ZŠ a štyroch tried meštiackej školy nastúpil v r. 1943 do dvojročnej obchodnej školy YMCA v Bratislave, ktorú ukončil až po prechode frontu v júli 1945

 

 

V rokoch 1961-66 študoval popri zamestnaní na Vysokej škole ekonomickej - ekonomiku priemyslu v Bratislave. V rokoch 1971-73 si rozšíril vzdelanie štvorsemestrovým postgraduálnym štúdium "Ekonomika zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej". V rokoch 1975-77 pokračoval v štúdiu smer " Medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo". Na základe vyššie uvedeného vzdelania, dlhoročnej praxe v bankovníctve a posledných získaných vedomostí z národného práva a vzťahov požiadal Federálne ministerstvo zahraničného obchodu o možnosť uplatniť sa ako delegát na niektorom československom obchodnom oddelení. To sa mu podarilo a bol vyslaný do Tunisu, ako obchodný pridelenec vtedajšej ČSSR. Po štyroch rokoch v zahraničí sa vrátil na predchádzajúce pracovisko - Štátna banka Československá, hlavný ústav pre SR Bratislava, oblasť priemyslu a devízového hospodárstva. V roku 1990 ŠBČS zanikla a vytvorila sa Všeobecná úverová banka, kde pracoval až do 30. júna 1992, teda 4 roky po dosiahnutí dôchodkového veku. Celkom odpracoval 46 rokov. Za dlhoročnú prácu v ŠBČS pri príležitosti 50. rokov bol ocenení viacerými pamätnými medailami a čestným titulom " Zaslúžilý pracovník ŠBČS."

Dátum vloženia: 29. 12. 2015 20:19
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 4. 2024 14:30