Starostovia obce

História starostov obce

 

V pamätnej knihe 1933 - 1946 na str. 16 sa píše :

"Od pamäti v obci pôsobili títo richtári:Štefan Bílik, Michal Valko, Jozef Lórinc, Štefan Slíž, Štefan Javor, Štefan Lajvolf, (roky sa žiaľ neuvádzajú), Štefan Lencsey 1872, Ján Holička 1893-97, Štefan Lencsey  1989-1904, Ján Holička 1905-1914, Imrich Klotton 1914-1918, Florian Javor, Štefan Válik, Gejza Molnár, Gejza Mizerík a teraz od roku 1931 Ján Holbík."

1918 Imrich Klotton  starší,

1928 Gejza Mizerík,

1931 Ján Holbík,

1938 Ján Miklošík.

 

A ďalej sa píše: "Výmerom zo dňa 27.7.1941 župný úrad v Bratislave rozpustil obecné  zastupiteľstvo a menoval vládneho komisára obce a poradný zbor. Vládnym komisárom sa stal Ján Miklošík." Str. 107 uvádza:  "Začiatkom roku 1944 boli voľby, ale hlasovacie právo mali len členovia HSĽS. Richtárom bol zvolený Vojtech Fandli."

  

Predsedovia Miestneho národného výboru:

Michal Moravec  6.5. 1945 - 8.5. 1946

Ing. Jozef Javor  8.5. 1946 - 9.9. 1946

Karol Kaštíl  10.9. 1946 – 1.12. 1946

Zoltán Tóth  1.12. 1946 – 29.2. 1948

Arpád Kaštíl  29.2.1948 - 10.5.1949

Koloman Holička  15.5.1949 – 10.6.1951

Jozef Volko  1951 - 1954

Ján Kochan  1954 - 1958

Štefan Klokner  1958 – 1959

Ján Orel  1959 - 1960

Ľudovít Gažovič  1960 – 1964

Ľudovít Nádaský  1964 – 1971

Ján Javor  1971 -1988

Stanislav Javor  1988 – 1994

Ján Javor  1994 – 2000

Ing. Jozef Bavúz  2000 – 2002

Václav Jurčaga  2002 - 2010

Miroslav Holička  2010 - 2018

Bc. Stanislava Režnáková  2018 - 

 

zdroj: Pamätná kniha, Kniha o Šintave


Ľudmila Hercegová, Mgr. Barbora Nosková