#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 8.3.2021

2021

Pozvánka OZ Stiahnuté: 11x | 22.02.2021

K bodu č. 2 Stiahnuté: 2x | 23.02.2021

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 2x | 23.02.2021

K bodu č. 3 Stiahnuté: 3x | 23.02.2021

K bodu č. 4 Stiahnuté: 1x | 23.02.2021

K bodu č. 5 Prerokovanie platového pomeru starostky obce Šintava Stiahnuté: 10x | 23.02.2021

K bodu č. 6 Rokovací poriadok komisií zriadených OZ v Šintave Stiahnuté: 7x | 23.02.2021

K bodu č. 7 Polohovateľné postele do Zariadenia opatrovateľskej služby v Šintave Stiahnuté: 8x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Stiahnuté: 3x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Oznámenie o podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu OZ č. 2-2020-OZ zo dňa 23.11.2020 Stiahnuté: 7x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Rozhodnutie Ústavného súdu SR IV.ÚS 51/2021-15 Stiahnuté: 6x | 23.02.2021

K bodu č. 9 Vyhodnotenie plánu investícií za rok 2020 Stiahnuté: 6x | 23.02.2021

K bodu č. 10 Zasadnutie OZ v máji 2021 Stiahnuté: 7x | 23.02.2021

K bodu č. 11 Vyúčtovanie finančných prostriedkov pridelených na multifunkčné ihrisko v roku 2020 - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 5x | 23.02.2021

K bodu č. 12 Stiahnuté: 1x | 23.02.2021

K bodu č. 12 Oprava a budovanie športového areálu - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 4x | 23.02.2021

K bodu č. 13 Stiahnuté: 1x | 23.02.2021

K bodu č. 13 Oprava pamätníka kníhtlačiarne pri príležitosti jej 450. výročia - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 6x | 23.02.2021

K bodu č. 14 Stiahnuté: 1x | 23.02.2021

K bodu č. 14 Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu participatívny rozpočet Trnavskej župy Stiahnuté: 5x | 23.02.2021

Stránka