#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 8.3.2021

2021

Pozvánka OZ Stiahnuté: 80x | 22.02.2021

Zápisnica OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 36x | 15.03.2021

Uznesenia OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 23x | 15.03.2021

K bodu č. 2 Stiahnuté: 33x | 23.02.2021

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 44x | 23.02.2021

K bodu č. 3 Stiahnuté: 33x | 23.02.2021

K bodu č. 3 Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 37x | 02.03.2021

K bodu č. 4 Stiahnuté: 31x | 23.02.2021

K bodu č. 4 Správa o činnosti za rok 2020 Stiahnuté: 42x | 02.03.2021

Správa o činnosti za rok 2020 Stiahnuté: 26x | 16.03.2021

K bodu č. 5 Prerokovanie platového pomeru starostky obce Šintava Stiahnuté: 56x | 23.02.2021

K bodu č. 6 Rokovací poriadok komisií zriadených OZ v Šintave Stiahnuté: 74x | 23.02.2021

K bodu č. 7 Polohovateľné postele do Zariadenia opatrovateľskej služby v Šintave Stiahnuté: 70x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Stiahnuté: 57x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Oznámenie o podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu OZ č. 2-2020-OZ zo dňa 23.11.2020 Stiahnuté: 64x | 23.02.2021

K bodu č. 8 Rozhodnutie Ústavného súdu SR IV.ÚS 51/2021-15 Stiahnuté: 48x | 23.02.2021

K bodu č. 9 Vyhodnotenie plánu investícií za rok 2020 Stiahnuté: 69x | 23.02.2021

K bodu č. 10 Zasadnutie OZ v máji 2021 Stiahnuté: 81x | 23.02.2021

K bodu č. 11 Vyúčtovanie finančných prostriedkov pridelených na multifunkčné ihrisko v roku 2020 - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 59x | 23.02.2021

K bodu č. 12 Stiahnuté: 53x | 23.02.2021

Stránka