#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.08.2020

09/2020

kontrola a oprava kamery pri vjazde do centra dediny

100,00 EUR jednosto €

Robert Javor REJK-NET

Obec Šintava

09.10.2020

11/2020

stolový kalendár Šintava 2021

1 800,00 EUR Jedentisíc osemsto €

Foreko,s.r.o

Obec Šintava

28.10.2020

14/2020

Matričné tlačivá

13,20 EUR trinásť € 20 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

04.11.2020

15/2020

Práce na zadržanie dažďovej vody v obci

3 300,00 EUR Tritisíc tristo €

RUDBECKIA,s.r.o

Obec Šintava

11.11.2020

16/2020

Programové vybavenie

100,00 EUR jednosto €

Remek,s.r.o Nitra

Obec Šintava

24.11.2020

17/2020

Odstránenie spomaľovača pred rod. domom č. 377

300,00 EUR tristo €

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

26.11.2020

18/2020

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu.

400,00 EUR Štyristo €

GEMINI GROUP

Obec Šintava

27.11.2020

19/2020

Bezbariérový prechod pre chodcov pri križovatke ul. Nitrianska a Vinohradská

3 780,00 EUR Tritisíc sedemsto osemdesiat €

Ing. Ján Koričanský

Obec Šintava

04.12.2020

20/2020

Rekonštrukcia ihriska ZŠ s MŠ Šintava

20 674,18 EUR Dvadsať tisíc šesťsto sedemdesiat štyri € 18 centov

MARO,s.r.o

Obec Šintava

27.01.2021

1/2021

Výmena kamery na stĺpe pred obecným úradom, 5 MPx demontáž, montáž

Neuvedené

Robert Javor REJK-NET

Obec Šintava

29.01.2021

2/2021

objednávka centrálne úradné doručovanie - CUD do systému IIS MIS

500,00 EUR Päťsto eur

A.V.I.S,s.r.o, Drobného 27, 84101 Bratislava

Obec Šintava

08.02.2021

3-2021

drvenie odpadu

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Miroslav Šimka-LESPRE

Obec Šintava

12.03.2021

4/2021

Vypracovanie žiadostí a spracovanie verejného obstarávania Fond na podporu športu - výstava, moderni

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo €

Euroconsult Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

12.03.2021

5/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobných stavebných úprav

114 000,00 EUR Jednostoštrnásť tisíc €

Ateliérving, s.r.o a riešiteľský kolektív

Obec Šintava

29.03.2021

6/2021

Vykonanie rozboru vzoriek vody z ČOV Šintava za r.2021

120,00 EUR jednostodvadsať €

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

25.05.2021

7/2021

Čistenie a monitoring kanalizácie

6 150,00 EUR šesťtisíc jednosto päťdesiat €

Sezako Trnava , s.r.o

Obec Šintava

04.06.2021

8/2021

Vychádzková rovnošata a čapice - DPZ

600,00 EUR šesťsto €

OCTAN plus, s.r.o

Obec Šintava

25.08.2021

9/2021-Unizdrav Prešov

Polohovateľné postele

5 520,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsať €

UNIZDRAV Prešov

Obec Šintava

30.08.2021

10/2021

Oprava PLC Logo Siemens na ČOV

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo €

Ttc, s.r.o

Obec Šintava

06.09.2021

11/2021

Hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd

144,00 EUR jednosto štyridsať štyri €

WH GEOTREND,s.r.o

Obec Šintava

10.09.2021

12/2021

Oprava strechy DSS Šintava

14 191,80 EUR Štrnásť tisíc jednostodeväťdesiat jeden € 80 centov

IZOL MEN, spol. s.r.o

Obec Šintava

22.09.2021

13/2021

Potvrdenie o trvalom pobyte

14,30 EUR Štrnásť € 30 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

07.10.2021

13/2021

Prepracoovanie projektu

300,00 EUR Tristo €

GEMINI GROUP

Obec Šintava

12.10.2021

14/2021

Stolový kalendár

1 620,00 EUR Jedentisíc šesťsto dvadsať €

IN-SITY, s.r.o

Obec Šintava

21.10.2021

15/2021

Právne stanovisko k uzneseniu OZ

200,00 EUR dvesto €

MST PARTNERS, s.r.o.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: