2021

2021

Príloha č. 1 k VZN obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš, škd, všj v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava na rok 2022

Príloha č. 1 k VZN obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš, škd, všj v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava na rok 2022 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,98 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 14. 12. 2021

VZN č. 4-2021 zo dňa 9.12.2021, ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách sa sociálne služby

VZN č. 4-2021 zo dňa 9.12.2021, ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách sa sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,02 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 13. 12. 2021

VZN č. 3-2021 zo dňa 9.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení neskorších nariadení

VZN č. 3-2021 zo dňa 9.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení neskorších nariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 582,16 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 13. 12. 2021

VZN č. 2-2021 zo dňa 15.11.2021, ktorým sa mení VZN 2-2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šintava

VZN č. 2-2021 zo dňa 15.11.2021, ktorým sa mení VZN 2-2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,04 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 18. 11. 2021

Dodatok č 3 Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šintava č. 18-2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni

Dodatok č 3 Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šintava č. 18-2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,11 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 18. 11. 2021

VZN č. 1-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16-2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava

VZN č. 1-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16-2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,45 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 8. 9. 2021