História družstevnictva

Ešte pár myšlienok z histórie družstevníctva v naše obci - Šintava (február 2008)

 

Je na škodu veci, že sa nepíše a nepokračuje v písaní histórie družstevníctva v našom okrese tak, ako sa písalo v roku 1975, kde sa píše, ako a prečo vznikli potravné družstvá v jednotlivých rokoch v okrese Galanta.

O rozvoj a rozšírenie družstevného hnutia na Slovensku sa zaslúžil aj Samuel Jurkovič dňom 9.II.1845 keď bol založený „Gazdovský spolok" a Samuel Jurkovič okrem iného napísal: „Nepovstal náš spolok Gazdovský ani z hlbokého mudrovania ani dajakým umením, ale nie ani plodom sebectva, lež vyrástol zo samého Slovenského ľudu a národa, ako z lipového jadra."

Nebudem sa všeobecne rozpisovať ako prebiehali ďalšie roky premien tohto zámeru, ale na druhom zjazde Slovenských spotrebných družstiev v roku 1979 sa ustanovil názov -Slovenský zväz spotrebných družstiev - so sídlom v Bratislave.

K tomuto roku sa datuje aj predstavenstvo jednoty SD Galanta, kde bol členom aj náš občan a člen základnej organizácie Ing. Silvester Adamča, ktorý pôsobil ako predseda SZSD.

Aktivizácia náboru členov vznikla v našej obci a datuje sa zápisom od roku 1953 členmi: Antošík Jozef, Klotton Jozef, Zindrová Helena, Kloker Rudolf, Jóžová Mária a ďalší. V rokoch 1953/60 bolo zapísaných už 145 členov a predsedom sa stal Antošík Jozef, ktorý zotrval v tejto funkcii až do roku 1989.

V týchto rokoch to je 1953/60 mala naša obec 2265 obyvateľov. Postupne sa naše členstvo rozrástlo až do roku 1991 na 1200 členov, to znamená, že každá rodina bola zastúpená v členstve J-SD. V tomto období boli v našej obci nasledovné prev. jednotky:

 

  • Prenájom hostinca od pána Klottona do roku 1991
  • Prenájom Textilu od pána Fógela do roku 1976 a zároveň sa presťahoval do budovy odkúpenej od pani Valnej v roku 1979 až do roku 1991, keď bola predajňa Textilu zrušená.
  • Na predajni pani Valnej do roku 1979 bola PJ Potraviny, 11-016, táto sa presťahovala do nového postaveného objektu v roku 1979.
  • V rokoch 1968 až do roku 1987 sme mali vlastný bufet 60-625 a tento bol v roku 1987 predaný záhradkárom v našej obci.
  • V rokoch 1960 až 1981 sme mali v prevádzke budovu od pána Fandela, ktorú sme zbúrali a postavili nový objekt ZVS-62-625 a dali do prevádzky v roku 1983, tento ale od roku 1991 je v prenájme.
  • Ďalej sme mali v prenájme bufet na Priemstave 69-692 do roku 1990 aj tento bol zrušený.
  • Priemysel 37-279 bol v prevádzke do roku 1991 a zároveň zrušený. Do ek. prenájmu bol daný v rokoch 1993 a v roku 1997.
  • Postavili sme novú predajňu 11-013 v roku 1967 a táto je v prevádzke.
  • Mäso predajňa je od roku 1991 v ek. prenájme.

 

To znamená, že z prev. jednotiek, ktoré sme v obci mali, bolo ich deväť, ostali dve a to potraviny 11-013, kde je vedúca pani Molnárová a 11 -016, kde bola vedúca pani Š ipkovská. A teraz je p. penerova

Tieto dve predajne v našej obci stále plnia plán MOO. Naša príslušná obchodná aktivita bola naštrbená novým usporiadaním zákonných zmien po roku 1989 a to dalo príčinu k zníženiu obchodu P. J. Prev. jednotiek moderne povedané zoštíhľovanie na úkor družstevného podnikania a tým aj znižovania príjmov, čo zabrzdilo na čas našu aktivitu k rozvoju nášho podnikania.

Týmto bola družstevná myšlienka úmyselne brzdená, hoci sľubov zo strany vládnych činiteľov bolo až nad mieru. Takto sme sa odklonili aj od myšlienky nášho zakladateľa obchodu Samuela Jurkoviča. V rokoch 1991 prišla na svet podľa zákona 42/1992 nová úprava v systéme a úprava v členstve tzv. inventarizácia členov na celom úseku družstevnej základne.

Naša obec v roku 1991 mala 1691 obyvateľov a 1200 členov J-SD. To znamenalo, že každý dospelý občan bol členom J-SD. Previerkou resp. inventarizáciou nastal pokles členov nielen pochybným členstvom, ale aj nevhodným časom prevedenie tohto účelu. Zároveň aj vysokým rozdielom doplatku na člena 400,- Sk bolo zimné obdobie a to bolo pre občana resp. člena dôležitejšie ako udržanie sa v členstve.

Prehováranie na zotrvanie v členstve bolo namáhavé, ale oplatilo sa. K dnešnému dňu z 1751 obyvateľov má naša členská základňa 341 členov, čo znamená, že viera v družstevnú budúcnosť, preto v nej ostávajú a prihlasujú sa noví členovia.


Ján Kolárik