Voľby do NR SR 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Voľba poštou pre voľby do NR SR 2020.pdf (117.19 kB)

Informácie pre voličaWNR20_Info1skA4.pdf (270.91 kB)

Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieadresa na doručovanie oznámenia členov OVK.pdf (118.33 kB)

Hlasovací preukaz - oznamIMG_0004.pdf (483.22 kB)