Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 7. 2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/V/GA/0083 o poskytnutí účelovej dotácie

OcU-29/2023

1 100,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Šintava

26. 6. 2023

Dodatok č. 1/OcU-28/2023

Dodatok č.1/OcU-28/2023

183,13 EUR

Obec Šintava

Šintavan s.r.o

8. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy a Dodatok č. 1 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy e

Dodatok č. 1/OcU-26/2023

597 091,34 EUR

Obec Šintava

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

8. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. OcU-15/2022u

Dodatok č. 1/OcU-27/2023

219,73 EUR

Obec Šintava

ZDRUŽENIE KLAS, s.r.o

23. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 30

OcU-25/2023

400,00 EUR

Nadácia Henkel Slovensko

Obec Šintava

15. 5. 2023

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

OcU-24/2023

Neuvedené

Obec Šintava

Občania obce

3. 5. 2023

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

3

180,90 EUR

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

323 0107

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šintava

11. 4. 2023

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

2023/63887

Neuvedené

Úrad práce,soc. vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

11. 4. 2023

MST PARTNERS, s.r.o

OcU-23/2023

Neuvedené

MST PARTNERS, s.r.o.

Obec Šintava

30. 3. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania z odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

OcU-22/2023

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Šintava

29. 3. 2023

Zmluva o zverení majetku do správy

OcU-21/2023

Neuvedené

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

Obec Šintava

28. 3. 2023

Zmluva

OcU-20/2023

1 329,00 EUR

Lindstróm

Obec Šintava

15. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

OcU-19/2023

Neuvedené

Veslársky klub Šintava

Obec Šintava

1. 3. 2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena

OcU-18/2023 - Dodatok č. 1

Neuvedené

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

1. 3. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena

OcU-17/2023

1,00 EUR

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

1. 3. 2023

Dohoda

23/05/060/44

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

1. 3. 2023

Dohoda

23/05/060/43

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

1. 3. 2023

Dohoda

23/05/060/42

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

23. 2. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/05646/001

Neuvedené

SOZA-Slov.ochranný zväz autorský

Obec Šintava

21. 2. 2023

Zmluva o službách č. 50223/1

50223/1

450,00 EUR

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

31. 1. 2023

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 6/2008 o dielo

9

nula

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

25. 1. 2023

Kúpna zmluva č. OcU-16/2023

OcU-16/2023

1,00 EUR jedno €

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

23. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/186 y

1

805,20 EUR Osemstop䝀 20 centov

Remek,s.r.o

Obec Šintava

23. 1. 2023

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 107/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch

8

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 416