Desať rokov nás teší svojim spevom

Desať rokov nás teší svojim spevom 1

Rozmarín za 10 rokov činnosti sa zaslúžil o reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena. Počas tohto obdobia sme zozbierali a nacvičili približne 140 ľudových piesní, obsahovo aj melodicky ľúbivých, ktoré tvoria základný repertoár našich vystúpení. Na základe údajov našej kroniky sme každoročne vystupovali 10 až12-krát, čo nás nútilo, aby sme sa pravidelne schádzali a trénovali svoje hlasivky.

     Členská schôdza záhradkárov, ktorá sa konala 6. apríla 2008, sa schyľovala ku koncu. Počas záverečného oduševneného spevu prítomných mužov vznikla myšlienka využiť potenciál amatérskych spevákov a založiť v obci spevokol. Iniciatíva vyšla od pani Ľudmily Hercegovej, ktorá zapálila iskru aj v nás. Práve ona sa stala vedúcou 17 členného mužského spevokolu. Kolektív viedla do roku 2016, kedy musela z rodinných dôvodov spevokol opustiť. Pre Rozmarín urobila veľa a za to jej patrí  naša vďaka a uznanie.

     Rozmarín za 10 rokov činnosti sa zaslúžil o  reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena. Počas tohto obdobia sme zozbierali a nacvičili približne 140 ľudových piesní, obsahovo aj melodicky ľúbivých, ktoré tvoria základný repertoár našich vystúpení. Na základe údajov našej kroniky sme  každoročne vystupovali 10 až12-krát, čo nás nútilo, aby sme sa pravidelne schádzali a trénovali svoje hlasivky.

     Našimi prioritami sú akcie organizované obecným úradom, základnou školou, pobočkou Matice Slovenskej a Zväzom záhradkárov. Zúčastňujeme sa na stretnutí speváckych súborov v okrese Galanta, ktoré usporadúva každoročne Jednota dôchodcov okresu. Treba tiež spomenúť naše časté vystúpenia v Matici Slovenskej v Galante, pobočky ktorej sme sa stali členmi  aj my. Medzi nezabudnuteľné patrí vystúpenie na Medzinárodnom folklórnom festivale pod Tatrami v obci Východná v r. 2014.  Z ďalších miest, ktoré  sme navštívili, sú pre nás pamätné: Hradec Králové v ČR, Tóth Komlóš v MR  a zo slovenských miest: Bratislava, Košice, Martin, Trnava, Komárno, Trenčianske Teplice a Sereď, z obcí: Jelka, Veľké Úľany, Veľký Grob, Červeník, Brestovany, Šoporňa, Pata, Dolná Streda, Vinohrady nad Váhom a Bojničky.

      Na prvej akcii v tomto roku, ktorú sme spoluorganizovali v rámci fašiangového popoludnia s obecným úradom dňa 11.2. vo farskom centre, sme si pripomenuli aj  10. výročie existencie Rozmarínu.

     Spev je pre nás potešením v zármutku, balzamom na dušu a ctíme si, že ľudový spev v našej obci má hlboko zapustené korene a chceme v ňom ďalej pokračovať.

                                                                                            Jozef Holbík, vedúci spevokolu

Dátum vloženia: 20. 2. 2018 11:34
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2018 12:02
Autor: Jozef Holbík