#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

komisia na ochranu verejného záujmu

Organizačné zaradenie

Obec Šintava > Obecné zastupiteľstvo

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon") je verejný funkcionár ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu zakaždým do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Tlačivo:

Oznámenie verejného funkcionára.pdf (3.47 MB)

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet. pomerov ver. funkcionára za rok 2019 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf (8.97 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf (17.25 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára r. 2021 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf (8.77 MB)