komisia na ochranu verejného záujmu

Majetkové priznanie starostu

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon") je verejný funkcionár ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu zakaždým do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Formuláre

Oznámenie verejného funkcionára

Oznámenie verejného funkcionára.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,47 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 19. 4. 2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára r. 2022 - Bc. Stanislava Režnáková

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára r. 2022 - Bc. Stanislava Režnáková.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,17 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 19. 4. 2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára r. 2021 - Bc. Stanislava Režnáková

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára r. 2021 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,77 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 19. 4. 2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 - Bc. Stanislava Režnáková

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,25 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 19. 4. 2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet. pomerov ver. funkcionára za rok 2019 - Bc. Stanislava Režnáková

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet. pomerov ver. funkcionára za rok 2019 - Bc. Stanislava Režnáková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,97 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 19. 4. 2024