Rok 2023

Zasadnutie OZ 8.2.2023

Pozvánka OZ 8.2.2023

Pozvánka OZ 8.2.2023 - neverejný bod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,4 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 30. 1. 2023

Zápisnica OZ 8.2.2023

Zápisnica OZ 8.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,42 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 13. 2. 2023

Uznesenie OZ 8.2.2023

Uznesenie OZ 8.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,08 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 13. 2. 2023

Zasadnutie OZ 13.2.2023

Pozvánka OZ

Pozvánka OZ 13.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,76 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 27. 1. 2023

Zápisnica OZ 13.2.2023

Zápisnica OZ 13.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,56 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 20. 3. 2023

Priloha k uzneseniu_č. 51

Priloha k uzneseniu_č. 51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,72 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 23. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zápisnici zo dňa 13.2.2023

Dodatok č. 1 k zápisnici zo dňa 13.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,59 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 21. 3. 2023

Uznesenia OZ 13.2.2023

Uznesenia OZ 13.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,03 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 25. 3. 2023

Prvá strana všetkých bodov programu

Prvá strana všetkých bodov programu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,73 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 30. 1. 2023

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 614,65 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 27. 1. 2023

Správa z kontrolnej činnosti 2022

Správa z kontrolnej činnosti 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,8 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 6. 2. 2023

Správa z kontroly vyúčtovania dotácií 2022

Správa z kontroly vyúčtovania dotácií 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,41 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 6. 2. 2023

Návrh VzN 1-2023 zo dňa 13.2.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Návrh VzN 1-2023 zo dňa 13.2.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,03 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 27. 1. 2023

Návrh VZN 2-2023 zo dňa 13.2.2023 ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách za sociálne služby

Návrh VZN 2-2023 zo dňa 13.2.2023 ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,1 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 27. 1. 2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 1-2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,54 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 27. 1. 2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 2-2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 2-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,56 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 27. 1. 2023

Návrh - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šintave

Rokovací poriadok 13.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,95 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 10. 2. 2023

Návrh na uznesenie bod 6)

Návrh na uznesenie bod 6).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,89 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 10. 2. 2023

K bodu 7) Zverenie nehnuteľného majetku obce Šintava do správy Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka - návrh na uznesenie

K bodu 7) Zverenie nehnuteľného majetku obce Šintava do správy Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,1 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 7. 2. 2023

Bod 10) Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 zák. 3572004 Z.z

Bod 10) Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 zák. 3572004 Z.z..PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,61 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 27. 1. 2023
Zobrazené 1-20 z 205