Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 4. 2019

Kúpna zmluva

1

620,00 EUR šesťstodvadsať €

Martin Galbavý

Obec Šintava

11. 4. 2019

Kúpna zmluva

N 115/2019

144,00 EUR jednostoštridsaťštyri €

Marta Zuberecová

Obec Šintava

13. 3. 2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č,.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č., 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR Jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

13. 3. 2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o odávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

11. 3. 2019

Mandátna zmluva

01/01/2018/OcUŠIN

800,00 EUR Osemsto €

Obec Šintava

Miloš Mičáni

8. 3. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1

430,00 EUR Štyristotridsať €

Ľubomír Červenka

Obec Šintava

14. 2. 2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

190233/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

ITAK,s.r.o, Baštová 38, 94501 Komárno

Obec Šintava

8. 2. 2019

Kúpna zmluva

N41/2019

6 410,00 EUR šesťtisícštyristodesať €

Gizela Lukačovičová

Obec Šintava

8. 2. 2019

Kúpna zmluva

1

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

Daniel Taufer

Obec Šintava

17. 1. 2020

Príloha 1 Dodatku č. 5 k Zmluve č. 6/2008

5

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

30. 1. 2019

Kúpna zmluva

1/2019

60,00 EUR šesťdesiat €

Martin Mihálik

Obec Šintava

10. 1. 2019

Zmluva č. 1157/2018

1157/2018

8 773,59 EUR Osemtisíc sedemsto sedemdesiat tri € 59 centov

Obec Šintava

17. 1. 2020

Dodatok č.5 k Zmluve č.107/2009 o preprave a uložení odpadu

5

nula eur

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

20. 12. 2018

Zmluva o reklame

1

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Profesionálny register, s.r.o

Obec Šintava

10. 12. 2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

16046

294,00 EUR dvestodeväťdesiatštyri €

Dagmar Rostandt

Obec Šintava

15. 11. 2018

Zmluva o outsourcingových službách

1

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Lukáš Ivančík-Litech

Obec Šintava

22. 10. 2018

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

1

300,00 EUR tristo

MV Rides Lunapark, s.r.o

Obec Šintava

4. 10. 2018

Kúpna zmluva

1

1 480,00 EUR Jedentísíc štyristo osemdesiat €

Pavol Dudon a manž.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 412