Archív oznamov

Rady seniorom ako sa nestať obeťami podvodov

Dátum: 26. 4. 2016

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Fašiangové popoludnie

Dátum: 4. 3. 2016

Vo farskom centre bolo v poslednú fašiangovú nedeľu veselo.

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Dátum: 3. 3. 2016

Srdečne pozývame všetkých športových fanúšikov na 6. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov o putovný pohár starostu obce Šintava. Hrá sa v telocvični základnej školy v Šintave, štartovné 5,- € v cene je jedlo, nealko nápoj, káva. Prihlášky sú akceptované do 31.3. alebo 48 hráčov. Podrobnejšie informácie na tel. č. 0905 314 048.

Pozvánka Fašiangové popoludnie

Dátum: 29. 1. 2016

Mužský spevokol Rozmarín Vás pozýva na fašiangové popoludnie so spevom, ktoré bude dňa 7.2.2016 o 15,30 h vo Farskom centre v Šintave. Srdečne vás pozývame na posedenie pri šintavských pesničkách a piesňach z iných regiónov.

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU

Dátum: 18. 1. 2016

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU

Pozvánka Fašiangová krojová zábava

Dátum: 18. 1. 2016

Pozývame vás na FAŠIANGOVÚ KROJOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať dňa 30.1.2016 so začiatkom o 19,00 h. na Farskom centre v Šintave. Do tanca hrá Dychová hudba Šintavanka a DJ. Vstupné 20,- € bez kroja, 17,- € v kroji. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade u p. Tóthovej.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2016:

Dátum: 1. 1. 2016

8.1.2016, 12.2.2016, 11.3.2016, 8.4.2016, 13.5.2016, 10.6.2016, 8.7.2016, 12.8.2016, 9.9.2016, 14.10.2016, 11.11.2016, 9.12.2016. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Dátum: 23. 12. 2015

Oznam o vývoze komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a Nový rok 2016 viac
Obecný úrad

Upozornenie pre chodcov a cyklistov

Dátum: 23. 9. 2015

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať.

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné!

Dátum: 7. 9. 2015

Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, ktorí v uplynulých dňoch dostali výzvu na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok, aby si na tomto tlačive v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali aj poučenie.

Oznam pre stavebníkov

Dátum: 28. 7. 2015

Obec Šintava oznamuje občanom, že dňa 23.6.2015 bola prijatá:

O z n á m e n i e o strategickom dokumente: „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024“

Dátum: 30. 6. 2015

Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie: Šintava podporená.

Dátum: 5. 5. 2015

Vyjadrujeme radosť, že môžeme prijať všetkých záujemcov, ktorých sme nemohli prijať pre nedostatočné priestorové podmienky, pretože bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený náš projekt rozšírenia materskej školy a naša obec bola podporená dotáciou 46 000€.

Miroslav Holička, starosta obce
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ školy

Zákaz vypaľovania trávy

Dátum: 19. 3. 2015

Upozorňujeme občanov na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ZAKÁZANÉ.

Oznam pre odberateľov vody do bazénov.

Dátum: 14. 4. 2014

Oznam pre odberateľov vody do bazénov.

Zobrazené 271-285 z 285