Návrh vizualizácie na zmenu Územného plánu obce- výstavba rodinných domov pri záhradkách

Návrh vizualizácie na zmenu Územného plánu obce- výstavba rodinných domov pri záhradkách

Vizualizácia na zmenu Územného plánu obce - nová výstavba rodinných domov pri záhradkách. Prípadné podnety môžu podať občania na Obecnom úrade, rokovať o zmene UPO sa bude na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.2.2023

Údaje k vizualizácii:       

Celková rozloha pozemkov spolu je 12 604m2

14 domov majú zastavanú plochu: 1 848m2
V nasom pripade podla vizosky - Cesta, chodníky a garáže: 2 791m2 (cca) 
(Z toho samotných 16 garáží je: 353,6m2)
Trávnatá plocha: 7 965m2

-         Inžinierske siete by sa tvorili až pri samotnej príprave výstavby nakoľko sú tam nateraz      nepotrebné. Odvod splaškovej vody bude pomocou tlakovej kanalizácie na ktorú by sa mohli        napojiť aj obyvatelia okolitých ulíc. Dažďová voda zostane na ploche na udržiavanie zelene.                   Ochranné pásmo VVN by samozrejme muselo byť zachované podľa platnej normy.

-         Pri vizualizáciu som sa snažil vytvoriť plochu kde by boli jednoposchodové domy s veľkou      plochou zelene v okolí.

-             Ďalej by som chcel sprístupniť toto priestranstvo aj obyvateľom žijúcich v okolí nakoľko v danej oblasti nie sú žiadne detské ihriska a mohli by ich užívať tu.

Dátum vloženia: 8. 2. 2023 8:32
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2023 9:14
Autor: Správca webu