Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Pripomíname občanom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31.1.2023.

Pripomíname občanom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31.1.2023.Podanie daňového priznania z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v r.2022 kúpili, predali, skolaudovali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu nehnuteľností, ktorí kúpili, predali alebo darovali pozemok a občania, u ktorých došlo k nadobudnutiu alebo úhynu psa. Termín podania je do 31.1.2023 

Dátum vloženia: 24. 1. 2023 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 1. 2023 10:13
Autor: obec Šintava