Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západosl. distribučná,a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky -najneskôr do 31.1.2023.

Dátum vloženia: 2. 11. 2022 10:37
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2022 10:42
Autor: Západoslovenská distribučná, a.s.