Zachráňme sochu Sv. Antoninka

Mnohým z nás sa pri spojení Svätý Antonínko vybaví torzo sochy stojacej desaťročia pri poľnej ceste smerom na Vinohrady nad Váhom. Pred 50-imi rokmi stála niekoľko metrov od tejto cesty vpravo - v poli. Čas a zosuvy pôdy spôsobili to, že dnes sa nachádza od cesty vľavo v húštine medzi stromami a ak o nej človek nevie tak si ju tu ani nevšimne.
Okrem „presunu“ sochy z jednej strany cesty na druhu sa čas nemilosrdne podpísal aj na jej celkovom stave. Minulý rok sa zo sochy kus odlomil. ( viď. obrázok) socha Sv. Antoninka O tom, že si naši ľudia uchovávajú sochu v pamäti svedčia kvety, ktoré sa pri tejto soche pravidelne nachádzajú. Pritom si ani neuvedomujú o aku sochu ide. Socha je zaznačená už na mape z konca 18 storočia ( cca. rok 1785 ).
Aby sme o túto vzácnosť neprišli rozhodli sme sa ju zachrániť. V januári sme požiadali o finančnú podporu na jej záchranu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Bohužiaľ sme neuspeli. Na základe katastrofického stavu sochy sme sa rozhodli ju presunúť do bezpečia ešte pred príchodom zimy. S veľkou pravdepodobnosťou by túto zimu na pôvodnom mieste nemusela „prestáť“.
Naša predstava je sochu zreštaurovať a umiestniť ju v obci. Na to aby sme tento cieľ dosiahli je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  1. Premiestnenie sochy pod „strechu“ (na faru) – tu bude chránená pred nepriazňou počasia.
  2. Odborné zakonzervovanie sochy aby sa zabránilo jej ďalšiemu rozpadávaniu.
  3. Rekonštrukcia sochy do pôvodnej podoby. ( približne podľa vzoru sv. Antona v kostole vo Vinohradoch nad Váhom )
  4. Inštalácia sochy v lokalite obce.

Uvedené kroky sú podmienené dostupnými finančnými zdrojmi. Momentálne sme schopní realizovať prvý krok – presun sochy do bezpečia. Tento krok je realizovaný bezplatne vďaka viacerým dobrovoľníkom. Pri záchrane sochy spolupracujeme s: Mgr. Rastislav Petrovič a Mgr. František Šmigrovský.  

Ďalšie informácie si môžete prečítať tu
Ivan Sokol