Rok 2016

Zasadnutie OZ 26.9.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka na oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,42 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 6. 10. 2016

Zápisnica OZ 26.9.2016

zápisnica 26.9.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,27 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 6. 10. 2016

Uznesenie OZ 26.9.2016

uznesenie 26.9.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,58 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 6. 10. 2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016- príjem

príjem k 30.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,02 kB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 9. 9. 2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016-výdaj

výdaj k 30.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,63 kB
Stiahnuté: 363×
Vložené: 9. 9. 2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016/OcU

rozpočové opatrenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,07 kB
Stiahnuté: 334×
Vložené: 9. 9. 2016

Tvorba rezervného fondu na rok 2016

rf na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,3 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 9. 9. 2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia

zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,73 kB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 14. 9. 2016

Zasadnutie OZ 27.6.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka na oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,92 kB
Stiahnuté: 370×
Vložené: 13. 6. 2016

Zápisnica OZ 27.6.2016

zápisnica 27.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,08 kB
Stiahnuté: 456×
Vložené: 4. 7. 2016

Uznesenie OZ 27.6.2016

uznesenie 27.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,13 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 4. 7. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na ii. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411 kB
Stiahnuté: 411×
Vložené: 13. 6. 2016

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015

audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,15 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 13. 6. 2016

Záverečný účet r. 2015

záverečný účet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,1 kB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 13. 6. 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,21 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 13. 6. 2016

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn obce Šintava č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,64 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 29. 6. 2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava

príloha č. 1 k vzn obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 4. 7. 2016

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava

príloha č. 1 k vzn obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,1 kB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 14. 6. 2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

návrh - vzn obce Šintava č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,04 kB
Stiahnuté: 454×
Vložené: 14. 6. 2016

Zasadnutie OZ 19.5.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,35 kB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 13. 5. 2016
Zobrazené 21-40 z 56