Rok 2016

Zasadnutie OZ 5.12.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,1 kB
Stiahnuté: 554×
Vložené: 18. 11. 2016

Čerpanie 9-2016

Čerpanie 9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,21 kB
Stiahnuté: 439×
Vložené: 18. 11. 2016

Čerpanie rezervného fondu

Čerpanie rf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,43 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 18. 11. 2016

Opatrenie 9-2016-OcU

opatrenie 9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,01 kB
Stiahnuté: 420×
Vložené: 18. 11. 2016

Zápisnica OZ 5.12.2016

zápisnica oz 5.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,75 kB
Stiahnuté: 502×
Vložené: 16. 12. 2016

Uznesenie OZ 5.12.2016

uznesenie oz 5.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,86 kB
Stiahnuté: 458×
Vložené: 16. 12. 2016

Príjem 2017

príjem 2017 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,65 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 18. 11. 2016

Výdaj 2017

výdaj 2017 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,23 kB
Stiahnuté: 323×
Vložené: 18. 11. 2016

Príjem čerpanie 9-2016

príjem čerpanie 9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,73 kB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 18. 11. 2016

Návrh na uznesenie - rozpočet

návrh na uznesenie - rozpočet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,97 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 2. 12. 2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava

príloha č. 1 k vzn o výške dotácie na osobné a prev. nákl. na dieťa mŠ a Šz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,51 kB
Stiahnuté: 459×
Vložené: 18. 11. 2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava-schválené

vzn obce Šintava č. 10-2016 zo dňa 5.12.2016, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,37 kB
Stiahnuté: 384×
Vložené: 14. 12. 2016

Rozpočet MŠ, VŠJ rok 2017

rozpočet mŠ vŠj rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,44 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 18. 11. 2016

Rozpočet ZŠ na rok 2017

rozpočet zŠ na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,93 kB
Stiahnuté: 423×
Vložené: 18. 11. 2016

Návrh VZN č. 10-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn č. 10-2016 ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,61 kB
Stiahnuté: 449×
Vložené: 18. 11. 2016

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené

vzn obce Šintava č. 10-2016 zo dňa 5.12.2016, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,37 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 14. 12. 2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené

zásady hospodárenia s majetkom obce - 2 pracovná verzia schválená.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,05 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 14. 12. 2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia

zásady hospodárenia s majetkom obce - 2 pracovná verzia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,67 kB
Stiahnuté: 563×
Vložené: 24. 11. 2016

Verzia B - Zásady hospodárenia s majetkom obce

verzia b - zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 714,55 kB
Stiahnuté: 447×
Vložené: 24. 11. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na i. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,62 kB
Stiahnuté: 410×
Vložené: 14. 12. 2016

Zasadnutie OZ 26.9.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka na oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,42 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 6. 10. 2016

Zápisnica OZ 26.9.2016

zápisnica 26.9.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,27 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 6. 10. 2016

Uznesenie OZ 26.9.2016

uznesenie 26.9.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,58 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 6. 10. 2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016- príjem

príjem k 30.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,02 kB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 9. 9. 2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016-výdaj

výdaj k 30.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,63 kB
Stiahnuté: 363×
Vložené: 9. 9. 2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016/OcU

rozpočové opatrenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,07 kB
Stiahnuté: 334×
Vložené: 9. 9. 2016

Tvorba rezervného fondu na rok 2016

rf na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,3 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 9. 9. 2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia

zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,73 kB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 14. 9. 2016

Zasadnutie OZ 27.6.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka na oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,92 kB
Stiahnuté: 370×
Vložené: 13. 6. 2016

Zápisnica OZ 27.6.2016

zápisnica 27.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,08 kB
Stiahnuté: 456×
Vložené: 4. 7. 2016

Uznesenie OZ 27.6.2016

uznesenie 27.6.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,13 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 4. 7. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na ii. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411 kB
Stiahnuté: 411×
Vložené: 13. 6. 2016

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015

audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,15 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 13. 6. 2016

Záverečný účet r. 2015

záverečný účet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,1 kB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 13. 6. 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,21 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 13. 6. 2016

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn obce Šintava č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,64 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 29. 6. 2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava

príloha č. 1 k vzn obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 4. 7. 2016

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava

príloha č. 1 k vzn obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,1 kB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 14. 6. 2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

návrh - vzn obce Šintava č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,04 kB
Stiahnuté: 454×
Vložené: 14. 6. 2016

Zasadnutie OZ 19.5.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,35 kB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 13. 5. 2016

Zápisnica OZ 19.5.2016

zápisnica oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,4 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 27. 5. 2016

Uznesenie OZ 19.5.2016

uznesenie oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,84 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 27. 5. 2016

Zasadnutie OZ 25.4.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,54 kB
Stiahnuté: 527×
Vložené: 8. 4. 2016

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

kontrola plnenia uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,03 kB
Stiahnuté: 377×
Vložené: 8. 4. 2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 8/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska - NESCHVÁLENÝ

vzn prevádzkový poriadok pohrebiska Šintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,31 kB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 26. 4. 2016

príloha č. 1/2016 k prevádzkovému poriadku pohrebiska zo dňa 25.11.2014

príloha č. 12016 k prevádzkovému poriadku pohrebiska zo dňa 25.11.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,03 kB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 26. 4. 2016

Zápisnica OZ 25.4.2016

zápisnica zo dňa 25.4.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,04 kB
Stiahnuté: 464×
Vložené: 2. 5. 2016

Uznesenie OZ 25.4.2016

uznesenie zo dňa 25.4.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,62 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 2. 5. 2016

Zasadnutie OZ 22.2.2016 > 2016

Pozvánka OZ

pozvánka oz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 43,35 kB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 4. 2. 2016

Zápisnica OZ 22.2.2016

zápisnica oz 22.2.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,57 kB
Stiahnuté: 495×
Vložené: 4. 3. 2016

Uznesenie OZ 22.2.2016

uznesenie oz 22.2.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,29 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 4. 3. 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na prerokovanie OZ

phsr Šintava 2015 2020 na prerokovanie 22 02 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,92 MB
Stiahnuté: 1,076×
Vložené: 4. 2. 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šintava na roky 2016-2020

phsr Šintava 2016 2020 schválený cistopis cd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Stiahnuté: 561×
Vložené: 4. 3. 2016

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

rokovací poriadok 22.2.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,27 kB
Stiahnuté: 452×
Vložené: 4. 3. 2016

Príloha č. 1-2016 k VZN č. 2-2011

príloha č. 1-2016 k vzn č. 2-2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 442,42 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 4. 3. 2016

príloha č. 1-2016 k VZN č. 14-2007

príloha č. 1-2016 k vzn č. 14-2007 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 655,14 kB
Stiahnuté: 219×
Vložené: 4. 3. 2016